• Tìm chúng tôi trên

Huyện Krông Búk: Tổng kết mô hình sản xuất cà phê hữu cơ thời kì kinh doanh từ năm thứ 5 trở đi

11/12/2023 07:06:00 GMT+7

Thực hiện chương trình Khuyến nông năm 2023 đã được ký kết giữa Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản tỉnh Đắk Lắk và Trạm Khuyến nông huyện Krông Búk.

Sơ kết dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất CAQ theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu ..." năm 2023

20/11/2023 15:00:00 GMT+7

Ngày 10/11/2023, trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Tây nguyên”, từ nguồn kinh phí của khuyến nông Quốc gia. Trung tâm Khuyến nông-Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã Buôn Hồ tổ chức buổi sơ kết dự án.

Đắk Lắk: Tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân trong vùng nguyên liệu sầu riêng

08/08/2023 09:07:00 GMT+7

Ngày 03/8 - 04/8/2023, trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Tây nguyên”, từ nguồn kinh phí của khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy Sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã Buôn Hồ và Trạm khuyến nông huyện Krông Pắk tổ chức tập huấn về kỹ thuật thâm canh sầu riêng và quản lý sâu bệnh hại tổng hợp trên cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP cho 30 hộ dân sản xuất sầu riêng trên địa bàn 02 huyện KrôngPăk và TX.Buôn Hồ.

Đắk Lắk: Dự án Khuyến nông Trung ương – Một năm nhìn lại

26/06/2023 10:55:00 GMT+7

Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã và đang thực hiện Dự án KNTW "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên", thuộc khuôn khổ Dự án là 02 mô hình: Mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và Mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện: Buôn Đôn, Krông Pắk và Tx. Buôn Hồ

Đắk Lắk: Kết quả thực hiện dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình sản xuất cà phê ... theo chuỗi giá trị”

12/12/2022 08:15:00 GMT+7

Năm 2021-2022, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị” tại huyện Krông Năng.

Tập huấn ngoài mô hình cho các hộ sản xuất mít năm 2022

30/09/2022 09:18:00 GMT+7

Từ ngày 26/9 - 27/9/2022, trong khuôn khổ của dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên”, Trung tâm Khuyến nông –Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk lăk đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Buôn Đôn tổ chức 01 lớp đào tạo ngoài mô hình cho các hộ sản xuất mít trên địa bàn huyện.

Đắk Lắk: Hỗ trợ phân bón cho mô hình Dự án Khuyến nông Trung ương

30/06/2022 15:38:00 GMT+7

Ngày 28/6 - 29/6/2022, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cấp phân bón hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc dự án KNTW: “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên” tại 02 huyện Buôn Đôn và Krông Pắk

HIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG XEN MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN”

23/12/2021 14:01:00 GMT+7

Với mục tiêu đa dạng hóa cây trồng và sản phẩm, thông qua xây dựng mô hình việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào vườn cà phê đã nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác và góp phần phát triển cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã bảo vệ thành công dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng và phát triển mô hình trồng xen một số loại cây ăn quả trong vườn cà phê vùng Tây Nguyên”.

ĐẮK LẮK: ĐƯA GIỐNG SẮN CAO SẢN VỀ VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

19/12/2021 07:03:00 GMT+7

Xã Ia Lốp là xã vùng sâu, biên giới của huyện Ea Súp cách trung tâm huyện 50 km. Cây trồng chủ lực là cây Sắn, Lúa và Ngô; trong đó cây sắn có diện tích cao nhất là 1.523 ha. Tuy nhiên, việc nắm bắt kỹ thuật để phát huy hết tiềm năng năng suất của giống sắn cao sản là không dễ dàng.

Đánh giá kết quả thực hiện bước đầu của Dự án hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột

05/06/2018 10:13:00 GMT+7

Tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk, Công ty CP Vinacafe’ Biên Hoà, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã ký bản ghi nhớ “3 bên” về việc “Thành lập quỹ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất cà phê bền vững theo chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột” và thống nhất lựa chọn xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột là địa bàn triển khai thực hiện chương trình.

TIN NỔI BẬT