• Tìm chúng tôi trên

Đắk Lắk: Hỗ trợ phân bón cho mô hình Dự án Khuyến nông Trung ương

30/06/2022 15:38:11 GMT+7

Ngày 28/6 - 29/6/2022, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cấp phân bón hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc dự án KNTW: “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên” tại 02 huyện Buôn Đôn và Krông Pắk

Nhằm phát triển nông nghiệp tăng trưởng bền vững, chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung dựa trên phát triển chuỗi giá trị theo nhu cầu của thị trường là vấn đề cần được thực hiện trong thời gian tới. Với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã bảo vệ thành công Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên”. Dự án được thực hiện trong 03 năm (2022 -2024) tại 03 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai.

Năm 2022, tại Đắk Lắk dự án đã và đang triển khai thực hiện 20 ha mô hình trình diễn, gồm: Mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP và Mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Buôn Đôn và Krông Pắk với 18 hộ tham gia. Từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, các hộ tham gia sẽ được hỗ trợ 50% chi phí phân bón hữu cơ vi sinh. Bên cạnh đó, người dân còn được tập huấn kỹ thuật thâm canh sầu riêng và mít theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới nông nghiệp bền vững dựa trên cơ sở tận dụng điểm mạnh về điều kiện tự nhiên thuận lợi và kinh nghiệm sản xuất của các hộ trồng.

Tập huấn trong mô hình: Kỹ thuật thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Buôn Đôn

Tập huấn trong mô hình: Kỹ thuật  thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Krông Pắk

Ngày 28/6 - 29/6/2022, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện Buôn Đôn, Krông Pắk cùng chính quyền địa phương tổ chức cấp phát hỗ trợ 30 tấn phân bón hữu cơ vi sinh cho 18 hộ tham gia thực hiện mô hình của Dự án (Trong đó: 04 hộ tham gia Mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 05 ha; 14 hộ tham gia Mô hình thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 15 ha).

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan giao phân cho hộ tham gia mô hình
Hộ tham gia nhận phân bón hỗ trợ

Qua đánh giá bước đầu, việc triển khai dự án đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của bà con nông dân, nâng cao kiến thức kỹ thuật thâm canh cây ăn quả theo VietGAP. Thúc đẩy phát triển xây dựng vùng nguyên liệu góp phần xây dựng ngành hàng cây ăn trái bền vững tại Đắk Lắk. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, theo dõi các mô hình trình diễn và đánh giá kết quả của dự án để có thể áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây ăn quả theo VietGAP và phổ biến nhân rộng mô hình ra các hộ và địa phương khác../.

Nguyễn Nữ

Trung tâm Khuyến nông - GCT,VN&TS Đắk Lắk

 

TIN NỔI BẬT