• Tìm chúng tôi trên

KẾ HOẠCH: triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2028.

22/09/2023 15:56:00 GMT+7

ngày 22 tháng 9 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch Số: 3441/SNN-VP, Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/08/2023 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2028.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN: Đấu tranh, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

11/09/2023 14:41:00 GMT+7

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk ban hành Công văn số: 169- CV/ĐUSNN về việc gửi tài liệu tuyên truyền đấu tranh, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

KẾ HOẠCH: Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

08/09/2023 16:10:00 GMT+7

ngày 5 tháng 9 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công văn Số:3171/KH-SNN kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá

CÔNG VĂN: Định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng 9/2023

08/09/2023 15:53:00 GMT+7

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ban Tuyên giáo - Đảng Uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 112-CV/BTGDUK về việc định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong tháng 9/2023

Công văn: Về việc phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tổ Quốc bên bờ sóng" lần thứ II

28/08/2023 09:33:00 GMT+7

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng Uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 109-CV/BTGDUK về việc phổ biến Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tổ Quốc bên bờ sóng" lần thứ II

Công văn: Về việc triển khai khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển.

28/08/2023 09:16:00 GMT+7

ngày 21 tháng 8 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công văn Số:3013 /SNN-VP triển khai khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển.

BÁO CÁO: Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch ỦBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT

25/08/2023 09:16:00 GMT+7

Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Số: 235/BC-UBND Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

THÔNG TƯ Số:02 /2023/TT-BNNPTNT

16/08/2023 08:53:00 GMT+7

Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban hành thông tư:Số: 02/2023/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023

20/07/2023 09:42:00 GMT+7

Quyết định Số: 379/QĐ-KN,GCTVN&TS, ngày 18 tháng 7 năm 2023, Trung tấm Khuyến nống - Giống cây trồng, vật nuôi và Thuỷ san tỉnh Đắk Lắk, ban hành Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023

TIN NỔI BẬT