Trại lúa giống Hòa Xuân: Áp dụng máy bay không người lái trong canh tác lúa nước vụ Hè Thu 2024

(14-06-2024 00:00)

Sáng 9/6/2024, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản phối hợp với Công ty CP Nicotex Đắk Lắk tổ chức triển khai 24 ha để phòng trừ cỏ, sâu bệnh hại, ngoài ra còn áp dụng gieo giống trên diện tích 3ha để đánh giá hiệu quả so...

Giống cà phê năng suất chất lượng “Giúp người dân tái canh đạt hiệu quả”

(07-03-2023 00:00)

Để phát huy vai trò phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp người trồng cà phê nâng cao năng suất, chất lượng hạt cà phê.