• Tìm chúng tôi trên

Hoạt động khuyến nông

   Tập huấn Tot : Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ

Tập huấn Tot : Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ

Ngày 11 - 13/9/2018, Trung tâm Khuyến nông Đăk Lăk đã tổ chức lớp tập huấn ToT "Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ"

Kiến thức nhà nông

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, trên cây lúa, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ trên lúa Mùa muộn ở giai đoạn ngậm sữa đến chín.

Thư viện khuyến nông

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2018)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2018)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2018)

Công tác Đảng, Đoàn thể

Chi đoàn trung tâm Khuyến nông: Tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại xã Ea Bhốc huyện CưKuin

Chi đoàn trung tâm Khuyến nông: Tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại xã Ea Bhốc huyện CưKuin

Ngày 24/11/2018 tại Hội trường UBND xã Ea Bhốc, Ban dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn, tư vấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về...

Banner1
Banner 2

Bản đồ

Liên kết website

Mở liên kết
AL
AR