• Tìm chúng tôi trên

Hoạt động khuyến nông

 Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành NN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành NN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030"

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh đắk lắk giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến...

Thư viện khuyến nông

Công văn: Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn: Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk Ban hành Công văn số: 592/SNN-KHTC Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm...

Banner 2
Banner 1

Bản đồ

Liên kết website

Mở liên kết