• Tìm chúng tôi trên

Hoạt động khuyến nông

Tập huấn

Tập huấn "Kỹ thuật nông nghiệp - lớp tỉnh đoàn"

Thực hiện chương trình đào tạo năm 2016 của Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk và thông tri triệu tập số 394/TTTT/TĐTN-TNNTCNĐT của tỉnh đoàn Đắk Lắk, từ ngày 23/08 đến ngày 26/08 năm 2016, Trung tâm...

Kiến thức nhà nông

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/4)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/4)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn lá nặng nhất trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm.

Thư viện khuyến nông

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Công tác Đảng, Đoàn thể

Khuyến nông Đắk Lắk tổng kết phong trào thi đua nhân dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước

Khuyến nông Đắk Lắk tổng kết phong trào thi đua nhân dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước

Kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948-11/06/2018) và theo kế hoạch số 12-KH/CBKN ngày 06/4/2018 của chi bộ Trung tâm...

Banner1
Banner 2

Bản đồ

Liên kết website

Mở liên kết
AL
AR