• Tìm chúng tôi trên

Hoạt động khuyến nông

Huyện Krông Năng: Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn năm 2024

Huyện Krông Năng: Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn năm 2024

Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn năm 2024.

Thư viện khuyến nông

Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Quyết định Số: 61/QĐ-KN,GCTVN&TS Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Banner 2
Banner 1

Bản đồ

Liên kết website

Mở liên kết