• Tìm chúng tôi trên

Hoạt động khuyến nông

Tập huấn nghiệp vụ: Củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương

Tập huấn nghiệp vụ: Củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương

Thực hiện chương trình đào tạo công tác khuyến nông năm 2023, từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn...

Thư viện khuyến nông

KẾ HOẠCH: triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2028.

KẾ HOẠCH: triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2028.

ngày 22 tháng 9 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch Số: 3441/SNN-VP, Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/08/2023 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án...

banner
Banner 2

Bản đồ

Liên kết website

Mở liên kết