Giống cà phê năng suất chất lượng “Giúp người dân tái canh đạt hiệu quả”

(07-03-2023 00:00)

Để phát huy vai trò phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp người trồng cà phê nâng cao năng suất, chất lượng hạt cà phê.