• Tìm chúng tôi trên

Chuyển đổi hợp tác xã số

13/12/2023 15:30:00 GMT+7

Phát triển dữ liệu số - chìa khóa thúc đẩy chuyển đổi số

10/10/2023 14:04:00 GMT+7

Dữ liệu số là tài nguyên quốc gia. Việc xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra giá trị mới. Xác định điều này, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực số hóa tài liệu giấy, làm giàu kho dữ liệu số phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Công văn: Về việc thực hiện khai thác Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT.

10/10/2023 09:55:00 GMT+7

Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số: 3660/SNN-KHTC về việc khai thác Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT.

Hướng dẫn thay ảnh đại diện (avatar frame) chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2023)

22/09/2023 09:59:00 GMT+7

Nhằm hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” (10/10/2023) với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiết kế mẫu khung hình ảnh đại diện (avatar frame) để người dùng các nền tảng mạng xã hội thực hiện thay ảnh hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò và ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (Ngày 10 tháng 10)

08/09/2023 09:36:00 GMT+7

ngày 17 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số:138/KH-UBND, Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (Ngày 10 tháng 10)

Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững

19/08/2023 20:51:00 GMT+7

Ngày 17/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp các-bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện NDC của Việt Nam”

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

01/08/2023 15:34:00 GMT+7

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ thông tin và Truyền thông, báo cáo số: 69/BC-BTTTT, Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Kế hoạch: phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ

23/05/2023 15:24:00 GMT+7

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch Số:1944/KH-BNV Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023”

Ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp

15/05/2023 15:55:00 GMT+7

Nhằm thúc đẩy và phát triển các ứng dụng AI trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam, ngày 23/3/2023, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức “Hội thảo ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp”.

TIN NỔI BẬT