• Tìm chúng tôi trên

Quy trình sản xuất cây cà phê giống sạch bệnh, chất lượng cao (phần 2 và hết)

19/04/2022 08:41:00 GMT+7

Quy trình sản xuất cây cà phê giống sạch bệnh, chất lượng cao đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT nghiệm thu, áp dụng cho các cơ quan chức năng để quản lý giống cây trồng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng sản xuất giống cây cà phê.

Giống lúa thuần ST24

20/07/2021 15:01:00 GMT+7

Giống lúa thuần OM 4900

20/07/2021 14:55:00 GMT+7

Oiống lúa TBR97

20/07/2021 14:42:00 GMT+7

Giống lúa đài thơm 8

20/07/2021 14:26:00 GMT+7

lúa can LC93-1

20/07/2021 14:06:00 GMT+7

Giống Mắc ca QN1

20/07/2021 09:25:00 GMT+7

TIN NỔI BẬT