• Tìm chúng tôi trên

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông Đăk Lăk

11/08/2016 10:23:00 GMT+7

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh...

  • 1

TIN NỔI BẬT

AL
AR