• Tìm chúng tôi trên

thống nhất sử dụng địa danh Cưkuin để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "hồ tiêu Cư Kuin"

13/07/2016 08:14:27 GMT+7

UBND tỉnh vừa ra Công văn số 5061/UBND-KT ngày 30-6-2016, về việc cho phép sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu “Hồ tiêu Cư Kuin”.
UBND tỉnh vừa ra Công văn số 5061/UBND-KT ngày 30-6-2016, về việc cho phép sử dụng địa danh Cư Kuin để đăng ký nhãn hiệu “Hồ tiêu Cư Kuin”.

 

Người dân xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) đang thu hái tiêu


Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất để UBND huyện Cư Kuin sử dụng địa danh Cư Kuin đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Hồ tiêu Cư Kuin”;

UBND tỉnh giao UBND huyện Cư Kuin chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy trình, quy định.

Nguồn: Báo Đắk Lắk

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR