Hồ tiêuSlide 1khuyến nông1tetkhuyến nông 2khuyến nôngkhuyến nông5khuyến nông7khuyến nông8khuyến nông32018

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 4 - 10/7)

04/07/2017 10:57:55 GMT+7

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu - rầy lưng trắng tiếp tục hại diện hẹp; sâu đục thân 2 chấm trứng tiếp tục nở, sâu non tiếp tục gây hại dảnh héo trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm -sớm, lúa sạ. Sâu non tiếp tục hại diện hẹp; ốc bươu vàng, ruồi, sâu năn, đạo ôn lá, bạc lá… gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm, sớm.

Các tỉnh Bắc Trung bộ: Sâu non tiếp tục gây hại trên lúa HT đẻ nhánh, đứng cái (trưởng thành dự kiến bắt đầu ra từ 5/7, ra rộ 10/7). Chuột gây hại tăng trên lúa mới gieo, cấy đến đẻ nhánh. Rầy nâu, rầy lưng trắng xu hướng tăng trên lúa HT đẻ nhánh, đứng cái. Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại trên lúa mới gieo, cấy. Bọ trĩ, tuyến trùng rễ, sâu keo... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên mạ và lúa HT.

Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên:

Trên lúa XH giai đoạn chắc xanh - thu hoạch: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại. Trên lúa HT giai đoạn sạ, mạ - đẻ nhánh rộ - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại nhẹ; chuột hại cục bộ, tập trung vùng ven đồi, làng; sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng gây hại vùng trũng, kênh mương trên lúa giai đoạn sạ, mạ.

Các tỉnh phía Nam

- Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa TĐ: Vệ sinh tốt đồng ruộng, theo dõi rầy nâu vào đèn và tình hình khí tượng thủy văn để xuống giống né rầy và hạn chế ngập úng. Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa TĐ 2017 theo dõi rầy nâu di trú và thời tiết để xuống giống không bị ngập úng phải gieo sạ lại và hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh VL - LXL. Chú ý nhổ bỏ những cây lúa bị bệnh VL - LXL lá khi cây lúa còn dưới 30 ngày sau sạ để tiêu hủy nguồn bệnh.

- Cần tích cực phun phòng trị bệnh đạo ôn lá, khi phun thuốc đảm bảo nguyên tắc 4 đúng. Ngoài ra, cần lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh lem lép hạt trên lúa HT giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau màu: Bệnh virus hại trên đậu đỗ, cà chua, khoai tây… có xu hướng gia tăng.

- Trên cây ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tiếp tục gia tăng; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm giảm nhẹ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành xuất hiện rải rác và tiếp tục hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu và bệnh thán thư gia tăng diện tích nhiễm.

- Cây điều: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại, bệnh thán thư tăng về diện tích nhiễm.

CỤC BVTV 

 

NỘI DUNG QUAN TÂM

Thư viện ảnh