• Tìm chúng tôi trên

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2018

14/08/2018 08:51:38 GMT+7

Ngày 5/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Mục đích của Kế hoạch trên là nhằm đưa thông tin về tỉnh Đắk Lắk và Việt Nam ra thế giới một cách chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng thời đưa thông tin thế giới về tỉnh một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam.
Kế hoạch đặt ra các nội dung như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu KT-XH; tập huấn, bồi dưỡng  nghiệp vụ thông tin, đối ngoại và triển khai các hoạt động đối ngoại cụ thể trên địa bàn.

 
Một hoạt động đối ngoại giữa Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2018 đã được phê duyệt.
Nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: daklak.gov.vn

 

TIN NỔI BẬT