• Tìm chúng tôi trên

Hỗ trợ phục hồi sinh kế cho nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi EL Nino

02/04/2018 13:49:44 GMT+7

Dự án Hỗ trợ phục hồi sinh kế của những người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do El Nino gây ra được triển khai tại 3 huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Dự án Hỗ trợ phục hồi sinh kế của những người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do El Nino gây ra được triển khai tại 3 huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện theo Hợp đồng giữa tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc ( FAO) và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc thực hiện dự án "Hỗ trợ phục hồi sinh kế của những người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do El Nino gây ra”.

Từ tháng 9/12017 đến tháng 6 năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện các nội dung của Dự án: tổ chức Hội thảo khởi động Dự án dành cho 4 tỉnh Nam trung Bộ và Tây nguyên (Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk) để thống nhất kế hoạch triển khai tại các địa phương và tiêu chí chọn hộ. Các địa phương phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí bắt buộc và tiêu chí ưu tiên của Dự án để tránh tình trạng hỗ trợ không đúng đối tượng, đó phải  là các hộ Hộ nghèo và cận nghèo, bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán, nhập mặn; Chưa thể phục hồi hoàn toàn từ tổn thất/thiệt hại gây ra bởi hạn hán và quan trọng nhất là chưa được nhận hoặc được nhận rất ít các viện trợ nhân đạo. Việc lựa chọn phải diễn ra công khai, minh bạch, tổ chức họp với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và thành viên cộng đồng, đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các nhóm dễ tổn thương, ví dụ như người khuyết tật và phụ nữ.

Để trang bị kiến thức, kỹ năng  cho các giảng viên là cán bộ khuyến nông và cộng tác viên khuyến nông thôn buôn được lựa chọn tham gia dự án, Trung tâm phối hợp tổ chức lớp tập huấn TOT “ Kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học và thực hành chăn nuôi tốt ; kỹ thuật phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” và tổ chức các lớp tập huấn cho cho 600 nông dân tại các huyện Cư Mgar, Ea súp, Krông Búk  để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho gà.  

Sau khi tập huấn cán bộ kỹ thuật thực hiện chương trình có nhiệm vụ hướng dẫn cho bà con chuẩn bị chuồng trại để nhận giống, hướng dẫn theo dõi mô hình và hội thảo tổng kết đánh giá của chương trình.

Tập huấn TOT “ Kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học và thực hành chăn nuôi tốt ; kỹ thuật phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Tập huấn"Kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học –Kỹ thuật phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu” cho nông dân tại Ea Mdroh, Cư Mgar và Cư Né – Krông Búk

Đánh giá bước đầu, Dự án đã giúp cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn của 6 tỉnh nâng cao nhận thức của nông dân trong giảm thiểu rủi ro do thiên tai, cải thiện sinh kế đồng thời góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ khuyến nông địa phương.

Hoàng Liên

Nội dung chương trình hỗ trợ từ Dự án có tổ chức cấp giống, vật tư cho các hộ hưởng lợi, phối hợp cấp giống (20 con gà/hộ).  Trong đó yêu cầu cụ thể các đối tượng được hỗ trợ phải có  khả năng lao động và cam kết sẵn sàng tiếp nhận giống vật tư; Phụ nữ là chủ hộ, hoặc phụ nữ đơn thân; Gia đình có phụ nữ mang thai, và/hoặc đang có trẻ em dưới 5 tuổi; Gia đình có người khuyết tật, người ốm kinh niên và người già trên 80 tuổi; Hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách xã hội.

 

TIN NỔI BẬT