• Tìm chúng tôi trên

Thông báo: Về việc giới thiệu chữ ký, chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản

01/04/2024 10:44:59 GMT+7

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản, thông báo số: 113/TB-KN,GCTVN&TS, Về việc giới thiệu chữ ký, chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản

TIN NỔI BẬT