• Tìm chúng tôi trên

Khuyến nông Đắk Lắk chính thức gia nhập Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị

13/08/2019 16:08:49 GMT+7

Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị là một tổ chức tự nguyện, là cầu nối các đơn vị hoạt động khuyến nông ở các thành phố lớn, các tỉnh có thành phố đang trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật phù hợp với sản xuất của nền nông nghiệp đô thị.

Câu lạc bộ là cầu nối các đơn vị hoạt động khuyến nông ở các thành phố, các tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; là nơi hợp tác giao lưu  giữa các thành viên trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng, đặc thù của từng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và phát triển nông nghiệp đô thị bằng những chương trình, dự án mô hình có liên quan để cùng trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm.

Căn cứ vào  Quyết định số 72/QĐ-KN-TCHC ngày 04 tháng 05 năm 2019 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia  về việc kết nạp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk vào Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị. Trung tâm khuyến nông Đắk Lắk đã chính thức là thành viên thứ 23 của Câu lạc bộ.

Học viên lớp tập huấn năm 2018 của Hội sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk

Khi trở thành thành viên chính thức, Khuyến nông Đắk Lắk xác định triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông đô thị bám vào định hướng tái cơ cấu ngành của địa phương, chú trọng phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn vệ sinh thực phẩm, các mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tưng vùng sinh thái của địa phương để  góp  phần thành công vào mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông dân – nông thôn theo Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 về nông nghiệp – nông dân  - nông thôn và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Thủ tướng chính phủ cũng như của tỉnh nhà. Hi vọng đây sẽ là cơ hội để Khuyến nông Đắk Lắk được trao đổi kinh nghiệm về mọi mặt công tác khuyến nông, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các vấn đề cần thiết cho mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị.

Hoàng Liên

 

 

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR