• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Ea Súp

24/05/2018 09:40:57 GMT+7

Danh sách dẫn tinh viên huyện Ea Súp

 

  Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

  Quê quán: Quảng Ngãi

  Năm Sinh: 4/6/1982

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Ea Rốc

  Điện thoại: 01223.553.774

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thẩm

  Quê quán: Bến Tre

  Năm Sinh: 15/11/1991

  Địa chỉ: Thôn 8, xã Ia Rvê

  Điện thoại: 0165.282.2739

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT