LÀNG SỐ

5/17/2024 9:18:10 AM

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự tham gia của toàn bộ...

CÔNG VĂN: Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/9/2024 2:33:07 PM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:158 /SNN-VP, Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm...

CÔNG VĂN: Về việc triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/9/2024 2:24:32 PM

Ngày 25 tháng 4 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1465/SNN-KHTC, Về việc triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk...

KẾ HOẠCH: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

5/9/2024 2:11:59 PM

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch Số: 41/KH-STTTTKẾ, Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

CÔNG VĂN: Về việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử trên môi trường mạng

4/24/2024 9:30:33 AM

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn số:1418 /SNN-VP Về việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử trên môi trường mạng

Phát triển dữ liệu số - chìa khóa thúc đẩy chuyển đổi số

10/10/2023 2:04:58 PM

Dữ liệu số là tài nguyên quốc gia. Việc xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra giá trị mới. Xác...

Công văn: Về việc thực hiện khai thác Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT.

10/10/2023 9:55:35 AM

Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số: 3660/SNN-KHTC về việc khai thác Tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT.

Hướng dẫn thay ảnh đại diện (avatar frame) chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2023)

9/22/2023 9:59:00 AM

Nhằm hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” (10/10/2023) với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiết kế mẫu khung hình ảnh...

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (Ngày 10 tháng 10)

9/8/2023 9:36:51 AM

ngày 17 tháng 8 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số:138/KH-UBND, Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (Ngày 10 tháng...

Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững

8/19/2023 8:51:59 PM

Ngày 17/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp xanh và phát triển bền vững”. Đây...

BÁO CÁO: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

8/1/2023 3:34:58 PM

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ thông tin và Truyền thông, báo cáo số: 69/BC-BTTTT, Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát...

Kế hoạch: phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ

5/23/2023 3:24:45 PM

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch Số:1944/KH-BNV Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực...

Ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp

5/15/2023 3:55:14 PM

Nhằm thúc đẩy và phát triển các ứng dụng AI trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam, ngày 23/3/2023, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức “Hội...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0