Đắk Lắk: Hiệu quả của Chương trình cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo

5/8/2022 10:24:45 AM

Chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo được Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện từ nhiều năm nay với sự hỗ trợ của...

Dẫn tinh viên Buôn Đôn

5/24/2018 3:32:38 PM

Danh sách dẫn tinh viên huyện Buôn Đôn

Dẫn tinh viên Ea Súp

5/24/2018 9:40:57 AM

Danh sách dẫn tinh viên huyện Ea Súp

Giới thiệu chương trình thụ tinh nhân tạo bò

6/23/2017 3:55:49 PM

Thụ tinh nhân tạo (TTNT) là một hình thức ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò bằng tinh của những bò đực giống được chọn lọc kỹ, có khả...

Dẫn tinh viên Ma Đrắk

5/23/2017 4:09:49 PM

Dẫn tinh viên Eahleo

5/23/2017 3:49:27 PM

Dẫn tinh viên Krông Năng

5/23/2017 3:18:35 PM

Dẫn tinh viên Krông Bông

5/23/2017 2:54:52 PM

Dẫn tinh viên Cư Mgar

5/23/2017 9:39:01 AM

Dẫn tinh viên Cư Kuin

5/23/2017 9:17:53 AM

Dẫn tinh viên Krông Ana

5/23/2017 9:13:26 AM

Dẫn tinh viên Krông Buk

5/23/2017 3:54:38 PM

Dẫn tinh viên Lắk

5/23/2017 3:45:22 PM

Dẫn tinh viên Ea Kar

5/23/2017 3:14:44 PM

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0