Huyện Krông Năng: Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn năm 2024

4/12/2024 10:14:06 AM

Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn năm 2024.

Huyện Krông Pắk: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Khuyến nông Cộng đồng năm 2024

3/23/2024 9:32:28 AM

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Khuyến nông trên cơ sở kiện toàn tổ khuyến nông cộng đồng. Trong 3 ngày, từ ngày 19/3 đến ngày 21/3/2024, tại Thị Trấn Phước...

Tập huấn TOT về phương pháp và kỹ năng viết tin bài khuyến nông

11/8/2023 3:29:03 PM

Thông tin tuyên truyền là một trong những hoạt động hết sức quan trọng đối với công tác khuyến nông. Với mục tiêu trang bị cho học viên một số kiến thức về phương pháp và kỹ năng viết tin, bài. Trong...

Huyện Krông Năng: Tập huấn nhân rộng mô hình sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ năm 2023

11/3/2023 4:31:58 PM

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên tổ chức 02 lớp tập huấn nhân rộng mô hình sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ phục vụ...

Huyện Krông Năng: Tập huấn sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm cho nông dân thuộc chương trình Compact

10/15/2023 4:33:47 PM

Vừa qua, huyện Krông Năng tổ chức triển khai tập huấn sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm cho nông dân thuộc chương trình Compact từ ngày 26/8/2023 đến ngày 03/10/2023.

Tập huấn nghiệp vụ: Củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương

9/25/2023 9:18:35 AM

Thực hiện chương trình đào tạo công tác khuyến nông năm 2023, từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn...

Tập huấn: Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cơ sở năm 2023

8/1/2023 9:56:43 AM

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện chương trình Đào...

Huyện Krông Ana: Tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác lúa nước cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

7/29/2023 1:41:36 PM

Thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2023, ngày 21/7/2023, tại Buôn Knul, Trạm Khuyến nông huyện Krông Ana đã phối hợp với UBND xã Ea Bông và Ban Tự quản Buôn tổ chức lớp tập huấn về “Áp dụng các...

TP.Buôn Ma Thuột: Nâng cao năng lực cho cộng tác viên khuyến nông để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp đô thị

4/24/2023 4:37:46 PM

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị, tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, từ ngày 19/4 đến 21/4/2023, Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khóa tập huấn...

Huyện Krông Pắc: Tập huấn đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho Cộng tác viên Khuyến nông cơ sở năm 2023

4/11/2023 4:08:02 PM

Tiếp tục xây dựng và đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn. Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Krông Pắc đã tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ kỹ...

Tập huấn Liên kết sản xuất cà phê bền vững và Kỹ thuật sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ

11/1/2022 8:31:14 AM

Thực hiện chương trình khuyến nông Trung ương năm 2022, trong 2 đợt, từ ngày 13-14/10 và ngày 27-28/10/2022, tại thành phố Buôn Ma thuột, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản...

Tập huấn ToT cho Tổ khuyến nông cộng đồng

10/1/2022 4:35:25 PM

Ngày 30/9/2022, tại huyện Ea H’Leo, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn Tiểu giảng viên khuyến nông cộng đồng cho 30 học viên là thành viên...

Tập huấn công tác Khuyến nông cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

9/19/2022 8:00:07 AM

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn về Công tác Khuyến nông cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở...

Huyện Krông Năng: Tập huấn cho nông dân về “Sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm”

9/16/2022 10:24:44 AM

Thực hiện Chương trình Sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn Tài nguyên và An sinh xã hội huyện Krông Năng, từ ngày 26/8/2022 đến ngày 31/8/2022 Phòng NN&PTNT huyện Krông Năng triển...

Huyện Krông Năng: Tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ

9/1/2022 1:46:47 PM

Thực hiện Công văn số 198/VNLT, ngày 16/8/2022 của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên về việc tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ, vừa qua Trạm Khuyến nông...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0