CÔNG VĂN: Về việc triển khai Công văn số 5130/UBNDNC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh

6/17/2024 12:00:00 AM

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban hành Công văn số: 2238/SNN-VP, V/v triển khai Công văn số 5130/UBNDNC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh

CÔNG VĂN: Về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

6/17/2024 12:00:00 AM

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban hành Công văn Số: 2273/SNN -VP, V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

CÔNG VĂN: Về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

5/28/2024 12:00:00 AM

Ngày 27 tháng 5 năm 2024,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1978 /SNN-KHTC, Về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

CÔNG VĂN: Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người

5/23/2024 12:00:00 AM

Ngày 22 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1910 /SNN-VP, Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người

LÀNG SỐ

5/17/2024 9:18:10 AM

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự tham gia của toàn bộ...

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.

5/9/2024 2:44:32 PM

Ngày 08 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số: 1666/SNN-KHTC, Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.

CÔNG VĂN: Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/9/2024 2:33:07 PM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:158 /SNN-VP, Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm...

CÔNG VĂN: Về việc triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/9/2024 2:24:32 PM

Ngày 25 tháng 4 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1465/SNN-KHTC, Về việc triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk...

KẾ HOẠCH: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

5/9/2024 2:11:59 PM

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch Số: 41/KH-STTTTKẾ, Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

CÔNG VĂN: Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/6/2024 1:53:47 PM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Công văn só:1588/SNN-VPVề việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk...

CÔNG VĂN: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

4/24/2024 2:13:16 PM

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk Ban hành Công văn Số:1798/UBND-KGVX, Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

THÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 08/4/2024

4/24/2024 9:50:00 AM

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk,Ban hành Công văn số:58 /TB-SNN, Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban...

CÔNG VĂN: Về việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử trên môi trường mạng

4/24/2024 9:30:33 AM

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn số:1418 /SNN-VP Về việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử trên môi trường mạng

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0