Đoàn công tác Đắk Lắk làm việc với tỉnh trưởng Chanthaburi, đây là "thủ phủ sầu riêng" Thái Lan

Cập nhật lúc: 23/11/2023