CÔNG VĂN: Về việc triển khai Công văn số 5130/UBNDNC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh

6/17/2024 12:00:00 AM

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban hành Công văn số: 2238/SNN-VP, V/v triển khai Công văn số 5130/UBNDNC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh

CÔNG VĂN: Về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

6/17/2024 12:00:00 AM

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban hành Công văn Số: 2273/SNN -VP, V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

CÔNG VĂN: Về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

5/28/2024 12:00:00 AM

Ngày 27 tháng 5 năm 2024,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1978 /SNN-KHTC, Về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

CÔNG VĂN: Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người

5/23/2024 12:00:00 AM

Ngày 22 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1910 /SNN-VP, Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.

5/9/2024 2:44:32 PM

Ngày 08 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số: 1666/SNN-KHTC, Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.

CÔNG VĂN: Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/6/2024 1:53:47 PM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Công văn só:1588/SNN-VPVề việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk...

THÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 08/4/2024

4/24/2024 9:50:00 AM

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk,Ban hành Công văn số:58 /TB-SNN, Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban...

Công văn: Về việc Triển khai Công văn số 128-CV/BTGĐUK ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ban Tuyên giáo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh

3/7/2024 3:30:34 PM

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban hành Công văn só: 38-CV-DDUSSNN, Về việc Triển khai Công văn số 128-CV/BTGĐUK ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ban Tuyên giáo...

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk

3/6/2024 8:22:50 AM

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quyết định số: 10/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công

3/2/2024 12:00:00 AM

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Ban hành Quyết định Số: 62/QĐ-KN,GCTVN&TS, Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024

Công văn: Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và PTNT

2/29/2024 10:12:56 AM

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk Ban hành Công văn số: 592/SNN-KHTC Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm...

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

2/29/2024 10:01:38 AM

Ngày 20 tháng 2 năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Kế hoạch số: 31/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Công văn: Về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

2/29/2024 9:48:54 AM

Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn số: 552/SNN-VP Về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan...

KẾ HOẠCH: Đảm bảo An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2/29/2024 9:29:00 AM

Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Kế hoạch Số: 551/KH-SNN: Đảm bảo An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công

2/28/2024 12:00:00 AM

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Trung tâm khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản ban hành Quyết định Số:62 /QĐ-KN,GCTVN&TS về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0