Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT Đắk Lắk với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" "Uống nước nhớ nguồn".

Cập nhật lúc: 28/07/2014