Hội thảo kết nối mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ thức đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Tây nguyên, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp bền vững

Cập nhật lúc: 25/06/2024