Cơ cấu tổ chức

8/11/2016 2:00:36 PM

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông của tỉnh không ngừng được củng cố và hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nhiệp của tỉnh.Hệ thống khuyến nông Đắk Lắk có Trung...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0