Công văn: Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào dải biên cương (144)

Cập nhật lúc: 08/07/2024