• Tìm chúng tôi trên

Đắk Lắk: Tập huấn kỹ thuật trồng cây sầu riêng

03/11/2020 16:26:11 GMT+7

Thực hiện Hợp đồng của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia năm 2020 về Đào tạo Huấn luyện Khuyến nông. Từ ngày 21-22/10/2020, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Đăk Lăk tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật trồng cây sầu riêng" cho cán bộ Khuyến nông cấp huyện thị xã và thành phố, Khuyến nông viên và cộng tác viên thôn, buôn.

Với mục tiêu nhằm bồi dưỡng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng cho cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông. Trong 02 ngày 21 và 22/10/2020, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật trồng cây sầu riêng" cho cán bộ Khuyến nông cấp huyện thị xã và thành phố, Khuyến nông viên và cộng tác viên thôn, buôn. Tham dự tập huấn có 36 học viên là cán bộ khuyến nông viên cấp huyện, khuyến nông nông viên cấp xã và cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn đến từ các huyện, thị và thành phố trên toàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, lớp tập huấn kỹ thuật trồng sầu riêng với phương pháp kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và tham quan ngoài đồng ruộng, các học viên đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Yêu cầu sinh thái của cây sầu riềng, đặc điểm sinh thái của cây sầu riêng, kỹ thuật trồng cây sầu riêng (Trồng xen, trồng thuần) kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng, Phòng trừ sâu, bệnh hại tổng hợp trên cây sầu riêng và giới thiệu một số giống sầu riêng cho năng suất cao.

Các học viên tham quan mô hình tại thị xã Buôn Hồ

 Với kỹ năng và phương pháp giảng dạy của giảng viên là lấy học viên làm trung tâm đã phát huy tối đa kinh nghiệm của học viên trong quá trình giảng dạy thông qua hỏi đáp, động não, thảo luận nhóm, tham quan thực tế ngoài đồng ruộng và thực hành. Sau khi tham dự tập huấn, học viên nắm được các quy trình trồng (trồng xen, trồng thuần) cây sầu riêng trong vườn cà phê và áp dụng vào gia đình mình từ đó chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như kinh nghiệm thực tế đến với nông dân trồng cây sầu riêng đạt hiệu quả kinh tế cao và nhân rộng các vườn sản xuất giỏi trên địa bàn.        

                                                                                                                                        Nguyễn Thôi      

 

TIN NỔI BẬT