• Tìm chúng tôi trên

Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghi tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018 - 2019, sơ kết vụ Mùa 2019

17/12/2019 08:05:43 GMT+7

Theo báo cáo của UBND Thành phố Buôn Ma Thuột, vụ đông xuân 2018 – 2019, thành phố gieo trồng được 1.133,25 ha lúa nước, đạt 103 % kế hoạch và 90,1 ha ngô bằng 73,2% kế hoạch. Sản lượng lương thực thu hoạch của thành phố ước đạt 8.844,8 tấn, tăng 8,6% kế hoạch đề ra (trong đó: 8.255,5 tấn lúa và 589,4 tấn ngô). Năng suất lúa bình quân đạt 7,28 tấn/ha, cao hơn so với năm trước là 0,16 tấn/ha. Năng suất ngô đạt 6,5 tấn/ha.

Quang cảnh hội nghị

Riêng vụ mùa năm 2019 Thành phố gieo trồng được gieo trồng được 7.411,6 ha các loại cây trồng. Trong đó lúa nước gieo trồng hơn 1880 ha và gần 2600 ha ngô. Năng suất bình quân lúa đạt 6,3 tấn/ha, năng suất ngô đạt 6,4 tấn/ha, Sản lượng lượng thực thu hoạch vụ mùa đạt hơn 28.600 tấn, đưa sản lượng lương thực cả năm đạt hơn 37.400 tấn, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài ra năng suất và sản lượng các loại cây trồng khác như rau, đậu các loại cây củ bột …đều đạt kết quả tốt.

Đối với các loại cây lâu năm, tổng diện tích hiện có là 16.444,56 ha, trong đó Cà phê là 11.558,25 ha (cà phê tái canh và trồng mới 346 ha), năng suất bình quân 2,6 tấn/ha, sản lượng hơn 28.100 tấn. Tiêu diện tích 1.889,1 ha (trồng mới 34 ha), sản lượng 3.460 tấn. Điều 1.040,8 ha (trồng mới 86,5 ha); Cao su 565,31 ha; Cây ăn quả 1.391 ha (trồng mới 184 ha).

Để được kết quả như trên, nông dân đã từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như chọn các loại giống tốt, đầu tư thâm canh và áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng. Ngoài ra việc điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong kết quả đạt được.

Về chăn nuôi, tổng đàn gia cầm hơn 1,8 triệu con, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn heo gần 150 nghìn con, tăng 27% so cùng kỳ năm trước. Có 242 trang trại chăn nuôi phát triển có hiệu quả (118 trang trại gà; 113 trang trại heo; 7 trang trại vịt và 4 trang trại dê). Đàn lợn đực giống có 31 con và nhiều động vật có nguồn gốc hoang dã được phép nuôi. Đặc biệt, trong chăn nuôi đã triển khai và nhân rộng các mô hình trang trại liên kết với các doanh nghiệp nên kiểm soát được tình hình dịch bệnh rủi ro xảy ra, nhất là trong giai đoạn xuất hiện dịch tả lợn Châu phi.

Theo đánh giá chung của hội nghị, tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nêu trên, việc thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2019 gặp phải những khó khăn như giá cả vật tư đầu vào tăng nhưng giá cả đầu ra nhiều sản phẩm giảm, phần nào đã ảnh hưởng đến đầu tư phát triển sản xuất. Sự biến đổi khí hậu phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là tình hình dịch tả lợn Châu phi đã phát sinh trên nhiều phường, xã, làm ảnh hưởng đời sống chăn nuôi của bà con, làm thị trường thịt lợn biến động lớn. Việc chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thụât (đặc biệt là công nghệ cao) gặp nhiều khó khăn do chi phí để đầu tư lớn. Chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư liên kết với nông dân theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Rút kinh nghiệm từ những khó khăn của sản xuất nông nghiệp 2019, kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 UBND Thành phố đã chỉ đạo sát sao. Hướng dẫn cụ thể sản xuất từng mùa vụ cho từng địa bàn về bố trí diện tích, thời vụ, cơ cấu giống, điều tiết tưới tiêu.…và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện sản xuất nông nghiệp để đạt được các chỉ tiêu năm 2020 đề ra.

                                                                              

 

 

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR