• Tìm chúng tôi trên

Tập huấn về Quy trình kỹ thuật canh tác sắn bền vững tại huyện Buôn Đôn

05/07/2019 10:45:31 GMT+7

Thực hiện chương trình Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm” năm 2019 - 2021.

Vừa qua, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn về Quy trình kỹ thuật canh tác sắn bền vững thuộc Thực hiện Hợp đồng phối hợp số 29/HĐKN/TTHL, ngày 10/4/2019 giữa Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc và Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk về việc thực hiện dự án Khuyến nông Trung ương năm 2019. Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã triển khai mô hình dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm” năm 2019 tại địa bàn thôn Thống Nhất và Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn với diện tích 10 ha giống sắn cao sản KM140 cho 10 hộ nông dân trồng sắn trên địa bàn xã Krông Na.

Description: D:\HOAI\DU AN\DA SẮN\tap huan san 2019\20190511_140115.jpg

Description: D:\HOAI\DU AN\DA SẮN\tap huan san 2019\IMG_1558754752393_1558757987190.jpg

Hình ảnh Mô hình sắn tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn

Quang cảnh lớp Tập huấn tại UBND xã Krông Na, Buôn Đôn

Tham gia lớp tập huấn gồm 10 hộ dân tham gia dự án và 40 hộ dân trồng sắn cùng cán bộ khuyến nông xã, khuyến nông viên thôn buôn trên địa bàn xã. Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ khuyến nông các thôn buôn và bà con nông dân trên địa bàn xã Krông Na nắm bắt kịp thời về kỹ thuật canh tác sắn bền vững để áp dụng vào sản xuất. Tại lớp tập huấn bà con nông dân đã trao đổi sôi nổi và chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sắn. Ngoài ra, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã giới thiệu cho bà con một số giống sắn mới có năng suất và hàm lượng tinh bột cao, kháng sâu bệnh tốt như giống KM94, KM140, HL-S10, HL-S11, HL-S12, HL-S14,… đồng thời hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả theo IPM, đặc biệt là bệnh khảm lá sắn do virus đã phát sinh thành dịch gây hại nghiêm trọng trong năm 2018 tại địa phương.

                                                                                        Nguyễn Hoài - Phòng HLĐT - TTKN

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR