• Tìm chúng tôi trên

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA GIỐNG TẠI TRẠI GIỐNG LÚA HÒA XUÂN, VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020

23/06/2020 15:52:58 GMT+7

Nhằm khắc phục tình trạng hằng năm vẫn sản xuất lúa thương phẩm, trại Giống lúa Hòa xuân trực thuộc trung tâm Khuyến Nông- Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản đã liên kết sản xuất lúa giống với doanh nghiệp sản xuất lúa giống và bao tiêu sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân.

Trại giống lúa Hòa xuân trực thuộc trung tâm Khuyến Nông Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản có diện tích sản xuất là 24 ha. Những năm trước đây, trại sản xuất lúa thương phẩm và một số diện tích làm giống. Trong vụ Đông xuân năm 2019-2020 trung tâm đã mạnh dạn liên kết sản xuất lúa giống với công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed, thì thực sự cây lúa đã trở thành cây hàng hóa.Vụ Đông xuân 2019-2020 trại đã liên kết sản xuất 02 Giống lúa là Ma Lâm 48 (Nguyên chủng) và ĐV108 (Nguyên chủng) lần lượt với diện tích là 11,7 ha và 12,3 ha. Năng suất bình quân đạt 78 tạ/ha. Trung tâm đã thu hoạch và cung ứng trên 180 tấn thóc giống, cho công ty Thái Bình Seed.

   Giống lúa ĐV108 ( Nguyên chủng) giai đoạn chín hoàn toàn

Qua liên kết với đơn vị làm giống trên toàn bộ diện tích đất lúa của trại, thì việc liên kết có nhiều ưu điểm so với trước đây:  Người sản xuất tại trại được công ty cung ứng giống chất lượng, sau thu hoạch lúa mới phải trả tiền giống; Được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh. Với đơn vị thì việc liên kết tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành sản xuất trong gieo sạ, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh tập trung, đúng lịch thời vụ... 

Bà con đóng lúa đã khô vào bao

Sản phẩm sau khi thu hoạch làm giống, được công ty bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn gấp 1,35 lần lúa thịt tại thị trường ở cùng thời điểm. Vụ Đông xuân này, do được đầu tư sản xuất đúng quy trình nên lúa được mùa, năng suất cao; sản phẩm thu hoạch, phơi khô, chế biến làm đến đâu được công ty về tận nơi thu mua thóc giống ngay đến đó nên bà con nông dân ai cũng phấn khởi. 

Bà Trịnh Thảo Uyên, thôn 4 Xã Hòa Xuân cho biết: Tôi tham gia sản xuất gieo sạ lúa giống ĐV 108 ( Nguyên chủng) diện tích 0,75 ha. Nhờ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh nên lúa được mùa, sản lượng thu được 6.280 Kg, năng suất đạt gần 84 tạ/ha. Tôi mong công ty Thái Bình Seed tiếp tục liên kết với Trung tâm, để nông dân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập.

Vụ Đông xuân này, gia đình ông Nguyễn Đức Quý, thôn 5 xã Hòa xuân cũng gieo sạ giống ML48 (Nguyên chủng) với diện tích 0,74 ha, sản lượng thu được 5.540 kg, năng suất đạt 74 tạ/ha. Sau khi trừ hết mọi khoản chi phí, gia đình anh có chắc chắn trong tay 45 triệu đồng. Một số tiền mà trước đây gieo lúa thường gia đình anh không bao giờ mơ đến.

Như Anh Quý cho biết: Gieo sạ lúa theo mô hình liên kết hạn chế được sâu bệnh, tiết kiệm nước và chi phí sản xuất, năng suất cao và còn được công ty bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn lúa thương phẩm.

Chương trình Sản xuất giống lúa vụ Hè thu năm 2020, đơn vị tiếp tục liên kết với công ty Thai Binh Seed tổ chức gieo sạ lúa giống. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tiếp tục liên kết sản xuất lúa giống Khang dân 18 (Nguyên chủng) và Xi 23 (Nguyên chủng) với diện tích 24 ha.  

Việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm không chỉ bảo đảm được đầu ra ổn định cho nông sản, giúp nâng cao giá trị thu nhập trên cùng diện tích canh tác, là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp bền vững, còn giúp doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

                                                                                                           Nguyễn Chung-TTKN-GCT,VN&TS 

 

TIN NỔI BẬT