• Tìm chúng tôi trên

Hội nghị tổng kết công tác Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2019

31/12/2019 09:01:20 GMT+7

Ngày 23/12/2019, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Côn –  Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Sở, một số đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo 15 Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo, đồng chí Ngô Nhân – Giám đốc Trung tâm đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp nói chung, công tác Khuyến nông – Giống Cây trồng, vật nuôi và thủy sản nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Giá cả thị trường một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực không ổn định và giảm mạnh (cà phê, hồ tiêu, ngô,...); giá các loại vật tư nông nghiệp tăng; bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch Lở mồm long móng bùng phát; biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp,… Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của đơn vị cũng có nhiều thay đổi do thực hiện việc tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật  nuôi và Thủy sản.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; sự quan tâm chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp địa phương; sự hỗ trợ hợp tác từ các cơ quan, đơn vị, viện, trường và các công ty, doanh nghiệp trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân; đặc biệt là sự đoàn kết, sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ khuyến nông từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm, hoạt động khuyến nông, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản đã bám sát các chương trình, chủ trương định hướng phát triển sản xuất của tỉnh. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt, Trung tâm đã thực hiện được 07 dự án Khuyến nông Trung ương với 262 hộ dân tham gia, xây dựng được 17 mô hình Khuyến nông trồng trọt và chăn nuôi với 436 hộ dân tham gia. Nhiều mô hình đang được nhân rộng và mang lại hiểu quả kinh tế cao như: Mô hình lúa thuần chất lượng cao, mô hình chuyển đổi cây trồng trên chân ruộng bấp bênh (mô hình ớt), mô hình trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê vối, mô hình nuôi gà an toàn sinh học, mô hình nuôi thủy cầm, … Công tác bồi dưỡng cho cán bộ khuyến nông luôn được quan tâm, trong đó ưu tiên cho đào tạo cán bộ khuyến nông cơ sở để đảm bảo vai trò, nhiệm vụ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành; mở rộng đối tượng tham gia công tác khuyến nông như: cán bộ Cựu chiến binh cơ sở, đoàn thanh niên cơ sở, hội viên Hội sinh vật cảnh… để tăng cường khả năng lan tỏa và phối hợp làm công tác khuyến nông ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác khuyến nông, kết quả đã tổ chức 07 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 226 lượt người và 50 lớp tập huấn kỹ thuật cho 2.000 lượt nông dân trong tỉnh; hoàn thành 02 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Về công tác thông tin tuyên truyền, Trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử để đưa tin về hoạt động khuyến nông, giới thiệu các mô hình trình diễn có hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện tư vấn, giải đáp trực tuyến những thắc mắc của bà con nông dân. Tính đến nay trang thông tin điện tử đã thu hút hơn 3,2 triệu lượt truy cập. Ngoài ra, Năm 2019 Trung tâm phối hợp với các đơn vị, công ty triển khai thực hiện một số chương trình, dự án nhằm góp phần trong việc nâng cao dân trí, trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức sản xuất của bà con nông dân và phục vụ tái cơ cấu ngành. Đối với công tác giống: Trung tâm tiếp tục thực hiện công tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thực hiện công tác cung ứng giống cho thị trường. Trong năm, đơn vị đã sản xuất và cung ứng được 213.755 kg lúa giống cấp nguyên chủng và xác nhận 1; thực hiện cung ứng 24 con bê giống (12 bê cái và 12 bê đực); 213 con heo (Heo giống 136 con; Heo thịt 77 con).  

Phát biểu tham luận tại Hội nghị các đại biểu hoàn toàn nhất trí với kết quả được nêu trong báo cáo. Đồng thời các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; Một số đại biểu là đại diện lãnh đạo Trạm Khuyến nông các huyện trao đổi ý kiến về hoạt động của mạng lưới Khuyến nông viên cơ sở và đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của mạng lưới này theo Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND. (vì hiện nay Nghị định 83/2018/NĐ-CP không còn quy định tổ chức khuyến nông nói chung cũng như hệ thống khuyến nông viên cơ sở nói riêng).

Ảnh: Đ/c  Vũ Đức Côn –  Phó giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phó giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà hoạt động khuyến nông giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã đạt được trong năm, đồng chí chúc mừng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn Trung tâm vừa được tổ chức lại và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức Trung tâm cần phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng, nỗ lực và phấn đấu hơn nữa trong năm 2020.

Ảnh: Đ/c Ngô Nhân – Giám đốc Trung tâm phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Sở, triển khai tóm tắt những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối để hoàn thành mục tiêu 5 năm 2016 – 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kế hoạch phát triển ngành, tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại nông nghiệp. Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu trên, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2020 trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2019 và đồng thời chú trọng việc đẩy mạnh công tác khuyến nông gắn với hợp tác liên kết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng giống cây trồng vật nuôi trong bối cảnh không được ngân sách đầu tư lớn; Định hướng các hoạt động khuyến nông đô thị, tiếp cận có chọn lọc xây dựng các mô hình khuyến nông đô thị phù hợp tại thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh, đặc biệt là lợi thế phát triển sinh vật cảnh tại các địa phương, phấn đấu để Đắk Lắk là đơn vị mạnh trong hệ thống câu lạc bộ Khuyến nông đô thị toàn quốc; tạo một hướng đi phù hợp cho một bộ phận cư dân nội đô trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông tại địa phương nhằm thu hút nguồn lực cho hoạt động khuyến nông, đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác khuyến nông.

Ảnh: Khen thưởng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hội nghị thành công tốt đẹp, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Phương Mai - TTKN

 

 

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR