• Tìm chúng tôi trên

Những điểm mới trong Nghị định 83 của Chính phủ về Khuyến nông đã được Trung tâm Khuyến nông triển khai tại Đăk Lăk

05/07/2019 08:54:51 GMT+7

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội nghị triển khai Nghị Định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông cho cấp lãnh đạo của các trạm Khuyến nông huyện, thị, Thành phố cùng các đơn vị liên quan để thay thế Nghị định 02/2010/NĐ-CP cuả Chính phủ.

Khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tiến lên khá và giàu.

Trong thời gian vừa qua, hoạt động khuyến nông từng bước phát triển và các quy định pháp luật về Khuyến nông từng bước được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất theo từng giai đoạn. Như giai đoạn 1993 – 2004, khuyến nông hoạt động theo Nghị định 13/CP và Thông tư liên Bộ số 02/TTLB; Giai đoạn 2005-2010, khuyến nông hoạt động theo Nghị định 56/2005/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BNN; Giai đoạn 2011 đến nay, khuyến nông hoạt động theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 183/TTLT-BTC-BNNPTNT, Thông tư số 25 (trước đây là Thông tư 49, Thông tư 15, Thông tư 38) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đ/c Ngô Nhân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông phổ biến nội dung

Qua 9 năm thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP, hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tiếp tục được xây dựng, phát triển lớn mạnh và đồng bộ từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã và thôn bản. Về kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông: được phân cấp quản lý và đầu tư trong hoạt động khuyến nông, từng bước hạn chế sự ỷ lại của địa phương vào nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương. Về chính sách khuyến nông, cơ bản đã phát huy, tác động tốt đối với sản xuất nông nghiệp và người nông dân. Hoạt động khuyến nông đã đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đem lại giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tuy nhiên, qua quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo thời gian, Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã dần bộc lộ những hạn chế, bất cập đối với nhiều nội dung thực hiện trong phát triển sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp.

Để giải quyết những hạn chế, bất cập của Nghị định 02/2010/NĐ-CP hiện nay, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp và bà con nông dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị quyết tam nông, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,…), Ngày 24/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 83/2018/NĐ-CP, gồm 6 chương 39 điều để thay thế Nghị định 02/2010/NĐ-CP.

Những điểm mới trong Nghị định 83 của Chính phủ thể hiện ở “Chính sách” là  Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo trong chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động Khuyến nông thì được hỗ trợ tối đa đến 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông, ưu tiên đào tạo cán bộ khuyến nông là nữ, người dân tộc thiểu số; Về chính sách thông tin tuyên truyền, được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng nội dung tuyên truyền khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản tạp chí, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông, tổ chức sự kiện khuyến nông; về Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình, được hỗ trợ tối đa 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu (Nghị định 02/2010 quy định: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí về vật tư thiết yếu); Mô hình trình diễn ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu, Hỗ trợ tối đa 70% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình, Mô hình trình diễn ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang được 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình ở địa bàn đồng bằng (Nghị định 02/2010 quy định: Hỗ trợ 30% chi phí về vật tư thiết yếu); Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình đối với tất cả các địa bàn (Nghị định 02/2010 chỉ hỗ trợ 30 triệu đồng/mô hình); Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành (Nghị định 02/2010 không hỗ trợ chi phí chứng nhận). Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn dịch vụ khuyến nông thì được ưu tiên thuê đất, vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định 02/2010 không hỗ trợ vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí) …Hy vọng những điểm mới trong Nghị định 83 của Chính phủ sẽ tác động tích cực đối với lĩnh vực khuyến nông, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển, góp phần vào phát triển kinh kế, xã hội của Đăk Lăk nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cẩm Lai – Trạm KN BMT

                                                     

 

 

 

         

 

TIN NỔI BẬT