• Tìm chúng tôi trên

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG ĐẮK LẮK TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2018/NĐ-CP NGÀY 24/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHUYẾN NÔNG

28/06/2019 09:52:36 GMT+7

Sáng ngày 25/6/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông cho lãnh đạo Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ Khuyến nông các phòng thuộc Trung tâm.

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động công tác Khuyến nông Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức lớp tập huấn với sự tham gia của 31 học viên là lãnh đạo Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ khuyến nông các phòng thuộc Trung tâm, thực hiện từ ngày 25-27/6/2019. Nội dung trọng tâm chủ yếu là: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; triển khai các chương trình dự án năm 2019; hướng dẫn thực hiện các thủ tục thanh quyết toán chương trình khuyến nông và tỉnh hình hoạt động của mạng lưới khuyến nông viên cơ sở hiện nay và trong thời gian tới.

          Đồng chí Ngô Nhân – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, đồng chí Ngô Nhân – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông đã đánh giá sơ bộ hoạt động khuyến nông trong thời gian qua, những bất cập, hạn chế của Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông; nêu ra sự cần thiết, những điểm mới của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông để cán bộ khuyến nông năm bắt, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đây là dịp để cùng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, hoạt động khuyến nông từ đó cán bộ khuyến nông các cấp cùng nhau rút kinh nghiệm và đưa ra cách thức triển khai hiệu quả hơn.

                                                                                     Nguyễn Nữ

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR