• Tìm chúng tôi trên

Đào tạo ToT kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản năm 2018

19/07/2018 15:29:47 GMT+7

Thực hiện chương trình Khuyến nông Quốc gia chăn nuôi năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức lớp đào tạo ToT cho cán bộ Khuyến nông, Khuyến nông viên xã, phường và Cộng tác viên Khuyến nông thôn (buôn) trên địa bàn tỉnh, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 07 năm 2018.

Thực hiện chương trình Khuyến nông Quốc gia chăn nuôi năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức lớp đào tạo ToT cho cán bộ Khuyến nông, Khuyến nông viên xã, phường và Cộng tác viên Khuyến nông thôn (buôn) trên địa bàn tỉnh, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 07  năm 2018.

Nội dung đào tạo tập trung vào Giống và công tác chọn giống, chuồng nuôi bò, thức ăn trong chăn nuôi bò, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò cái sinh sản, kỹ thuật nuôi bê, kỹ thuật vỗ béo bò cai sữa, một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi bò, đồng thời học viên được tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Quyết định 24/2016/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020” và triển khai các nhiệm vụ cho cán bộ Khuyến nông cơ sở trên địa bàn một số huyện trong tỉnh.

Qua đào tạo, các cán bộ Khuyến nông, Khuyến nông viên xã và Cộng tác viên Khuyến nông  đã bố trí tham quan trang trại bò Công ty cà phê Ea Pôk huyện Cư Mgar, học viên được trang bị những kiến thức chuyên môn cần thiết để hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Kết thúc chương trình đào tạo, 30  học viên được công nhận hoàn thành khóa học và cấp giấy chứng nhận. Đây là những lực lượng  để hướng dẫn cho nông dân tại các thôn (buôn) ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng xuất hiệu quả chăn nuôi tại các thôn (buôn) trên địa bàn tỉnh.

Kim Huệ

Lớp tập huấn tham quan trang trại bò Công ty cà phê Ea Pôk huyện Cư Mgar

 

Kết thúc khóa tập huấn các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR