• Tìm chúng tôi trên

Ghi nhận từ lớp đào tạo cộng tác viên khuyến nông huyện Lắk

16/05/2018 09:28:33 GMT+7

Lắk là huyện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao và đa phần đều sống phụ thuộc vào nông nghiệp, do đó việc giới thiệu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi cách thức sản xuất cho người dân.

Lắk là huyện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao và đa phần đều sống phụ thuộc vào nông nghiệp, do đó việc giới thiệu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi cách thức sản xuất cho người dân.

Nhận thức được tầm quan trọng vai trò hệ thống khuyến nông cơ sở đối với phát triển nông nghiệp địa phương, trên cơ sở yêu cầu của công tác Khuyến nông và nhu cầu của địa phương, vừa qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trạm Khuyến nông huyện Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống cộng tác viên thôn buôn của các xã trên địa bàn huyện Lắk

Nội dung chương trình đào tạo được dựa trên chương trình đào tạo khung đã được Trung tâm Khuyến nông xây dựng dành cho đối tượng cộng tác viên mới được tuyển dụng năm 2018 tại các thôn buôn như: nhiệm vụ, vai trò khuyến nông cơ sở theo Nghị quyết 41 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kỹ năng và phương pháp khuyến nông cơ bản: kỹ năng thuyết trình; các phương pháp tập huấn khuyến nông; kỹ năng thiết kế và sử dụng bảng lật và các nội dung kỹ thuật liên quan đến cây trồng vật nuôi chủ lực của địa phương. Với phương pháp tập huấn gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường sự tham gia của học viên, các nội dung tập huấn đã được các giảng viên chuyển tải sinh động và hiệu quả.

Thực hành các Phương pháp tập huấn Khuyến nông

Để đạt tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo dành cho cộng tác viên mới, các học viên đã tiến hành thực hành thao giảng các nội dung kỹ thuật kết hợp với kỹ năng và phương pháp khuyến nông đã được trao đổi trong đợt đào tạo để truyền đạt nội dung kỹ thuật đến với lớp học.  Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các giảng viên và học viên, các cộng tác viên đã tiếp thu được những kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu trong việc chuyển tải kiến thức khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân trong thực tiễn được hiệu quả hơn và là yếu tố quyết định thành công của công tác khuyến nông tại địa phương

Kết thúc đợt đào tạo, các học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cộng tác viên khuyến nông thôn để thực hiện công tác tại địa phương . Thiết nghĩ để nâng cao năng lực hơn nữa của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc đào tạo mới, cần phải có những lớp đào tạo nâng cao kết hợp với đào tạo thường xuyên, đào tạo lại để hệ thống khuyến nông cơ sở đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công tác khuyến nông và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Về phía các đơn vị có trách nhiệm đào tạo cho hệ thống khuyến nông viên cơ sở (theo quy định của Nghị quyết 41) như Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố cần đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo như bồi dưỡng kiến thức về kinh tế xã hội cho cán bộ khuyến nông (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất, các văn bản mới trong sản xuất nông nghiệp; kiến thức về tổ hợp tác, hợp tác xã, sản phẩm đạt chứng nhận…. các phương pháp tập huấn cần linh hoạt, gắn lý thuyết với thực tiễn, phát huy tính chủ động của người học, tăng cường phương pháp tập huấn tại hiện trường có như vậy mới xây dựng được đội ngũ làm công tác khuyến nông tại địa phương có năng lực toàn diện, đáp ứng được thực tiễn sản xuất, phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Học viên thực hành thao giảng

Hoàng Liên

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR