• Tìm chúng tôi trên

Cư M’Gar: Đào tạo Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn năm 2018

12/03/2018 16:14:27 GMT+7

Nhằm hoàn thiện hệ thống Khuyến nông viên cơ sở tại huyện Cư M’gar, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 03 năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp ‘’Đào tạo Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn năm 2018’’ cho Cộng tác viên thôn, buôn mới tham gia công tác Khuyến nông tại các thôn (buôn) của huyện trong năm 2018.

Nhằm hoàn thiện hệ thống Khuyến nông viên cơ sở tại huyện Cư M’gar, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 03  năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp ‘’Đào tạo Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn năm 2018’’  cho Cộng tác viên thôn, buôn mới tham gia công tác Khuyến nông tại các thôn (buôn) của huyện trong năm 2018.

Nội dung đào tạo tập trung vào nhiệm vụ của Khuyến nông viên thôn (buôn), những phương pháp khuyến nông cơ bản, kỹ thuật tái canh cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu, kỹ thuật thâm canh tiêu bền vững, công tác thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi, đồng thời được tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Quyết định 24/2016/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020” và triển khai các nhiệm vụ cho cán bộ Khuyến nông cơ sở trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông cấp giấy chứng nhận cho học viên

Qua đào tạo, các Khuyến nông viên đã xác định được vai trò, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động của một cán bộ Khuyến nông cơ sở, được trang bị những kiến thức chuyên môn cần thiết để hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Kết thúc chương trình đào tạo, 28 học viên được công nhận hoàn thành khóa học và cấp giấy chứng nhận. Đây là những hạt nhân để hướng dẫn cho nông dân tại các thôn buôn ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi tại các thôn (buôn) của huyện.

Kim Huệ

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR