• Tìm chúng tôi trên

Đắk Lắk: Trung tâm Khuyến nông hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 2017

11/12/2017 09:32:27 GMT+7

Chương trình dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được Trung tâm Khuyến nông triển khai từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến cuối tháng 11 năm 2017 với sự tham gia của 96 học viên ở 03 lớp nghề. Trong quá trình tổ chức thực hiện, về phía cơ sở đào tạo nghề đã có sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, giảng viên, biên soạn chương trình, giáo trình, tổ chức dạy học và kiểm tra kết quả học tập cuối khóa...

Năm 2017, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã chuyển hình thức đào tạo từ sơ cấp nghề sang đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng theo hướng dẫn của thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2015 về quy định đào tạo nghề thường xuyên.  Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng  chương trình,  giáo trình đào tạo và tuyển sinh được 3 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn:  Chăn nuôi heo, chăn nuôi trâu, bò, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu tại 2 huyện Ea Kar và Buôn Đôn.      

Lễ bế giảng lớp dạy nghề 2017

Chương trình dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được Trung tâm Khuyến nông triển khai từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến cuối tháng 11 năm 2017 với sự tham gia của 96 học viên ở 03 lớp nghề. Trong quá trình tổ chức thực hiện, về phía cơ sở đào tạo nghề đã có sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, giảng viên, biên soạn chương trình, giáo trình, tổ chức dạy học và kiểm tra kết quả học tập cuối khóa...

Với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác dạy nghề, dạy học  theo phương pháp tích hợp, học lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy học viên làm trung tâm giảng dạy cùng với sự nỗ lực học tập của học viên, kết thúc khóa đào tạo nghề, 95/96 học viên đủ điều kiện tham dự và đạt kết quả tốt ở kỳ kiểm tra cuối khóa.

Sau khóa đào tạo, học viên của các lớp dạy nghề  đã nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để phát huy nghề được học nâng cao hiệu quả vườn cây, đàn gia súc trong sản xuất nông hộ.

Đến nay, Trung Tâm Khuyến nông đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề năm 2017 theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao, thực hiện chế độ chính sách cho học viên theo đúng đối tượng, quy định của nhà nước, đảm bảo nội dung và chất lượng đào tạo.

                                                                                       Vương Hiệp - Trung tâm Khuyến nông Đăk Lăk

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR