• Tìm chúng tôi trên

Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk hỗ trợ 4.5 tấn thức ăn hỗn hợp đợt 2 cho bà con chăn nuôi bò

06/12/2017 16:21:11 GMT+7

Ngày 01/12/2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông và UBND xã Hòa Sơn tổ chức hỗ trợ thức ăn hỗn hợp đợt 2 cho các hộ tham gia mô hình “cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo” thuộc dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật TTNT và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”.

Tiếp tục thực hiện hợp đồng số 40.3.17/KNQG về việc thực hiện chương trình khuyến nông Trung ương năm 2017-2018,  ngày 08 tháng 3 năm 2017 đã được ký kết giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk. Ngày 01/12/2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp vớ Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông và UBND xã Hòa Sơn tổ chức hỗ trợ thức ăn hỗn hợp đợt 2 cho các hộ tham gia mô hình “cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo” thuộc dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật TTNT và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”.

Dựa vào số lượng bò cái nền tham gia mô hình được thụ tinh nhân tạo đã mang thai để làm cơ sở hỗ trợ thức ăn cho bò. Theo đó, các hộ tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 4,5 tấn thức ăn hỗn hợp đợt 2 cho 75 con bò của 35 hộ. Thức ăn hỗn hợp của hãng cám Blue Star có tiêu chuẩn chất lượng tốt, hàm lượng đạm 16%, không có chất cấm, ẩm mốc… đáp ứng các tiêu chí của mô hình

Bà con chăn nuôi nhận hỗ trợ thức ăn hỗn hợp đợt 2 tại huyện Krông Bông

Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ thì người dân tự đối ứng 50% để mua thức ăn cho bò. Việc sử dụng  thức ăn hỗn hợp cho bò cái nhằm bổ sung các chất dinh dưỡng  đầy đủ trong giai đoạn bò mang thai để tạo ra đàn bê lai có ngoại hình đẹp, nâng cao năng suất và phẩm chất tốt so với các giống bò hiện có ở địa phương.                                                                                   Cao Phúc

                                                                          

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR