• Tìm chúng tôi trên

Huyện M’Đrăk: Hội nghị đánh giá sản xuất nông nghiệp năm 2017

29/11/2017 08:35:13 GMT+7

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017, UBND huyện M’Drăk tổ chức hội nghị đánh giá sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai sản xuất Đông Xuân 2017-2018. Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2017, UBND huyện M’Drăk tổ chức hội nghị đánh giá sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai sản xuất Đông Xuân 2017-2018. Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chủ trì hội nghị.

Trong năm 2017, thời tiết diễn biến phúc tạp, giá đầu ra của một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của huyện bấp bênh, ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích gieo trồng và đàn vật nuôi của huyện, cụ thể: tổng diện tích gieo trồng năm 2017 của huyện M’Drak là 33.435,4 ha/32.985,2 ha đạt 101,36% kế hoạch; giảm 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vụ Đông Xuân 5.364,5/5.145ha, giảm 615,5 ha so với cùng kỳ; vụ Hè thu 23.438,9/23.380,2 ha, đạt 103,86%KH, vụ Thu Đông 4.632/4.460 ha, giảm 1.162,5 ha. Tổng sản lượng lương thực ước 69.287,02 tấn, đạt 85,53%KH. Tổng đàn trâu, bò 17.702 con/KH 22.586 con, đạt 78,38%KH, tỷ lệ bò lai đạt 40%, đàn lợn 44.208 con, đàn gia cầm 399.511 con, giảm 18.920 con so với cùng kỳ. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 370 ha, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%, trong đó rừng tự nhiên 59.033 ha, rừng trồng 13.864 ha.

Trong hội nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những  khó khăn, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Hội nghị cũng tập trung thảo luận và đưa ra một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, trong đó phấn đấu gieo trồng 5.145 ha, tổng sản lượng lương thực 18.419,8 tấn; trong đó thóc 14.476,8 tấn; màu quy thóc 3.943 tấn.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 như: Các địa phương phấn đấu tổ chức thực hiện thành công kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018; tăng cường thâm canh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, phát triển đàn vật nuôi; kiểm tra, nạo vét các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới, các ban, ngành đoàn thể, các địa phương chủ động xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt chú ý các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện.

Nguyễn Thị Phượng – M’drak

TIN NỔI BẬT

AL
AR