• Tìm chúng tôi trên

KRÔNG BÔNG TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

23/08/2017 16:26:50 GMT+7

Thực hiện nghị quyết số 41/2011/NQ - HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về “xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” và thực hiện kế hoạch 176/KH-UBND, ngày 30/7/2012 của UBND huyện Krông Bông về việc “tuyển dụng, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho hệ thống khuyến nông viên cấp xã và và công tác viên khuyến nông thôn, buôn”.

 

Thực hiện nghị quyết số 41/2011/NQ - HĐND ngày 22 tháng 12 năm  2011 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về “xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” và thực hiện kế hoạch 176/KH-UBND, ngày 30/7/2012 của UBND huyện Krông Bông về việc “tuyển dụng, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho hệ thống khuyến nông viên cấp xã và và công tác viên khuyến nông thôn, buôn”. 

 Vừa qua Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông đã tổ chức 2 lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho khuyến nông cơ sở với 70 người là khuyến nông thôn, buôn trên địa bàn huyện. Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong vòng 3 ngày. Lớp 1 diễn ra từ ngày 3-5/8/2017, lớp2 từ ngày 8-11/8/2017 tại Hội trường Trung Tâm Giáo Dục thường xuyên huyện Krông Bông.

(Học viên tham quan vườn lấy chổi cà phê của viện)

Thông qua lớp tập huấn khuyến nông cơ sở đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của khuyến nông thôn, buôn trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Đồng thời cũng trang bị cho học viên về kỹ thuật nuôi trồng một số loại cây con chủ đạo trên địa bàn huyện. Trong khuôn khổ lớp tập huấn các học viên còn được Trạm khuyến nông tổ chức đi tham quan thực tế mô hình tưới nước tiên tiến tiết kiệm trên cây hồ tiêu và cây cà phê, tham quan quy trình tái canh cây cà phê cũng như khu vườn ươm, vườn chồi và vườn sản xuất thử nghiệm của Viện Eakmat.

Kết thúc lớp tập huấn, hầu hết các học viên tham gia đều nắm rõ được chức năng nhiệm vụ của mình và một số kỹ thuật tiên tiến được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Lớp tập huấn không những cung cấp những kiến thức cần thiết cho khuyến nông cơ sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tại địa phương mà còn giúp họ tiếp cận được với những tiến bộ KHKT trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Nhựt Tuân - Khuyến nông Krông Bông

TIN NỔI BẬT

AL
AR