• Tìm chúng tôi trên

Đắk Lắk: Nâng cao năng lực truyền thông về "Xử lý môi trường trong chăn nuôi và cải tạo giống vật nuôi bằng thụ tinh nhân tạo" cho cán bộ Khuyến nông

23/08/2017 16:14:38 GMT+7

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Khuyến nông cấp huyện về "Xử lý môi trường trong chăn nuôi và cải tạo giống vật nuôi bằng thụ tinh nhân tạo".

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Khuyến nông cấp huyện về "Xử lý môi trường trong chăn nuôi và cải tạo giống vật nuôi bằng thụ tinh nhân tạo". Lớp tập huấn có sự tham gia của 24 học viên, là lãnh đạo và cán bộ phụ trách chăn nuôi của 15 Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản với các chuyên đề: kỹ năng truyền thông, công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi, kỹ thuật làm đệm lót sinh học, các chuyên đề về công trình khí sinh học (Biogas), truyền thông công tác thụ tinh nhân tạo cho gia súc,…

Quang cảnh lớp tập huấn

Bên cạnh việc truyền đạt lý thuyết, tại lớp tập huấn, các học viên còn trao đổi, thảo luận việc triển khai truyên truyền về công tác xử lý môi trường, đẩy mạnh công tác thụ tinh nhân tạo tại các địa phương, triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành quy định một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm về kiến thức, kinh nghiệm, cập nhập được những thông tin mới để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền  tại các địa phương.

Phan Vũ

Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk

TIN NỔI BẬT

AL
AR