Hồ tiêuSlide 1khuyến nông1tetkhuyến nông 2khuyến nôngkhuyến nông5khuyến nông7khuyến nông8khuyến nông32018

Khuyến nông Đắk Lắk với những nỗ lực công tác 6 tháng đầu năm

14/07/2017 09:01:28 GMT+7

Trung tâm đã triển khai cơ bản các nội dung công việc liên quan đến  nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và đang trong quá trình thưc hiện tại các địa phương. Công tác Huấn luyện – Đào tạo do Trung tâm Khuyến nông thực hiện được: 04/08 lớp tập huấn cho 114 lượt khuyến nông viên cơ sở, đạt 50% kế hoạch; Tập huấn nâng cao năng lực do các Trạm Khuyến nông thực hiện: 17 lớp, 1.005 lượt người tham gia. Tập huấn kỹ thuật cho nông dân 18/50 lớp tập huấn cho 720 lượt nông dân trong tỉnh đạt 36% kế hoạch; 27 cuộc hội thảo cho 1.264 lượt người từ nguồn kinh phí huyện và 18 cuộc hội thảo cho 960 lượt người tham gia từ nguồn kinh phí thuộc chương trình, dự án khác.

Trung tâm tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở theo Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của HĐND tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 210 Khuyến nông viên xã và 2.104 Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm tra, theo dõi và cấp giấy chứng nhận cho 196 cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn tại 10 huyện, thị xã và 13 Khuyến nông viên các xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Dự án “Xây dựng mô hình nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ " tại xã EaTu - TP Buôn Ma Thuột 

Công tác xây dựng mô hình trình diễn 6 tháng đầu năm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cụ thể như: Mô hình vườn tiêu bản cà phê xen cây ăn quả (thực hiện tại Trung tâm Khuyến nông với quy mô: 0,4 ha); Chương trình tưới tiết kiệm nước trên cây hồ tiêu ,cà phê; Mô hình nuôi heo thịt an toàn sinh học  Mô hình thủy sản; Các Dự án như:  Dự án “Xây dựng mô hình nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía bắc và miền Trung Tây Nguyên); Dự án “Xây dựng mô hình tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho cây hồ tiêu”; Dự án “Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính” vv…..

Tập huấn Dự án VinSat tại xã Ea Tiêu - huyện CưKuin 

Ngoài việc xây dựng các mô hình trình diễn, Trung tâm còn trực tiếp triển khai thực hiện một số chương trình, dự án khác và đã có những đóng góp thiết thực, nâng cao dân trí, trình độ kỹ thuật và kỹ năng tổ chức sản xuất và thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân  như: Chương trình thử nghiệm sản xuất, Chương trình sản xuất cây giống phục vụ tái canh cà phê, Chương trình thụ tinh nhân tạo bò, Dự án VnSAT, Dự án hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột.

Sáu tháng cuối năm 2017, với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Khuyến nông: Công tác huấn luyện, đào tạo, thông tin tuyên truyền, công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, công tác xây dựng mô hình trình diễn, thực hiện các chương trình dự án Khuyến nông, Khuyến nông Đắk Lắk xác định thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai, phối hợp với chính quyền địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực và huy động việc hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Khuyến nông tại địa phương, bên cạnh đó cần có sự chỉ đạo, phối hợp với các Trạm Khuyến nông, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các chương trình Dự án Khuyến nông đã triển khai thực hiện để đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt Ban lãnh đạo Trung tâm xác định cần quan tâm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của ngành trong quá trình thực hiện công tác khuyến nông tại các địa phương để tham gia thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước vào trong lĩnh vực nông nghiệp như: Dự án Vnsat  “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt nam”;  “Chương trình hỗ trợ chăn nuôi trong nông hộ”; đây chính là cơ hội và cũng là thách thức đối với hệ thống Khuyến nông  trong toàn tỉnh để khẳng định thương hiệu, uy tín và năng lực trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Tổng kết và cấp chứng chỉ lớp tập huấn Dự án VinSat tại CưKuin

 Trước tình hình  sản xuất nông nghiệp của địa phương đang đối mặt với  nhiều khó khăn, đầu ra và giá cả một số sản phẩm nông nghiệp như: Hồ tiêu; thịt heo;gà.... liên tục biến động giảm sâu so với nhiều năm trước đây đã trực tiếp  ảnh hưởng và tác động đến kinh tế và đời sống hàng ngày, cũng như đầu tư cho tái sản xuất. Khuyến nông Đắk Lắk cần năng động để tranh thủ được sự hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để triển khai tổ chức thực hiện các chương trình Khuyến nông thật hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực giúp bà con nông dân có những giải pháp linh động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi  thích hợp có đầu ra ổn định. Với sự đồng lòng, quyết tâm và đoàn kết, tập thể hệ thống Khuyến nông Đắk Lắk quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017. 

Hoàng Liên

NỘI DUNG QUAN TÂM

Thư viện ảnh