• Tìm chúng tôi trên

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

31/05/2018 10:15:06 GMT+7

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo Khoản 4, Điều 52 Luật chuyển giao công nghệ

TIN NỔI BẬT

AL
AR