• Tìm chúng tôi trên

Công văn: Về việc triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19

26/05/2023 09:30:10 GMT+7

ngày 24 tháng 5 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành công văn Số: 1744/SNN-VP, về việc triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19

TIN NỔI BẬT