• Tìm chúng tôi trên

Quy định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác tổ chức bồi thường, tái định cư cưỡng chế, thu hồi đất Nhà nước trên địa bàn tỉnh

05/05/2023 09:52:29 GMT+7

ngày 20 tháng 4 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết số 03 /2023/NQ-HDND

TIN NỔI BẬT