• Tìm chúng tôi trên

Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tổ chức Đại hội Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022

28/02/2020 09:20:08 GMT+7

Ngày 25/2/2020, tại hội trường Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã tổ chức Đại hội chi bộ khóa II, 2020-2022.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 01-KH/ĐUK ngày 18/11/2019 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ, đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 09/01/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung về việc tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; Căn cứ Công văn số 121-CV/ĐUSNN ngày 22/11/2019 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi bộ Trung tâm Khuyến nông- Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu cấp ủy Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông- Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản có 29 đảng viên, trong đó: 26 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị. Tại Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của chi bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức của Trung tâm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn của đơn vị; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù của đơn vị. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.Cùng với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, cấp ủy chi bộ và Đảng viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên như: Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 03, 05 của bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã kết nạp 6 đảng viên, vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Đồng chí Ngô Nhân – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm thông qua báo cáo

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Trung tâm đã lãnh đạo các hoạt động của chi bộ và các tổ chức đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo của chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đại hội cũng tham khảo, nghiên cứu và góp ý đối với Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 qua từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện.

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử Cấp ủy chi bộ khóa mới

Trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2022; tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ tại Đại hội. Đồng chí Ngô Nhân – Giám đốc Trung tâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN & PTNT phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả, Trung tâm cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, tư duy của người lao động về phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Ngô Nhân – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu bế mạc đại hội

Kết thúc Đại hội, đồng chí Ngô Nhân - Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đảng ủy Sở NN & PTNT tặng hoa chúc mừng đại hội

Quang cảnh đại hội

Đ/c Nguyễn Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN & PTNT phát biểu tại đại hội

Tham luận tại đại hội

Tổ bầu cử thông qua kết quả bầu cử

Cấp ủy Chi bộ mới và đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Sở NN & PTNT ra mắt đại hội

Phan Vũ - TTKN

TIN NỔI BẬT

 • HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ MÔ HÌNH NUÔI DÊ SINH SẢNHIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ MÔ HÌNH NUÔI DÊ SINH SẢN

  Trong những năm gần đây do điều kiện thời tiết khí hậu không thuận lợi nên tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến ngày càng phức tạp, như dịch tả lợn Châu phi, dịch cúm gia cầm, dịch viêm da nổi cục, dịch lở mồm long móng trên bò, trên lợn làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của địa phương mà trực tiếp là gây thiệt hại cho bà con chăn nuôi. Nhằm ổn định đời sống sản xuất cho bà con nông dân chăn nuôi tại địa bàn huyện Krông Pắc, khai thác lợi thế của địa phương. Tháng 5/2021, Trạm khuyến nông huyện Krông Pắk đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông giống Cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk Lăk triển khai thực hiện mô hình “Chăn nuôi dê sinh sản” tại thôn 6D và Buôn Ea Su xã Êa Phê.

 • HỘI THẢO TỔNG KẾT MÔ HÌNH TRỒNG XEN SẦU RIÊNG TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐIHỘI THẢO TỔNG KẾT MÔ HÌNH TRỒNG XEN SẦU RIÊNG TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VỐI

  Ngày 17/12/2021, Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê vối trên địa bàn xã Ea Tân.

 • HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN NĂM 2021HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN NĂM 2021

  Sáng ngày 11/01/2022, tại hội trường Trung tâm, Cấp ủy, Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã phối hợp tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

 • SƠ KẾT MÔ HÌNH THÂM CANH ĐIỀU GHÉP NĂM THỨ NHẤT TẠI XÃ BÔNG KRANG - HUYỆN LĂKSƠ KẾT MÔ HÌNH THÂM CANH ĐIỀU GHÉP NĂM THỨ NHẤT TẠI XÃ BÔNG KRANG - HUYỆN LĂK

  Năm 2021 Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Lăk đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình trồng thâm canh cây điều ghép năm thứ nhất (năm 2021) tại xã Bông Krang, huyện Lăk, với quy mô 9 ha, số hộ tham gia 20 hộ.

 • HIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG XEN MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN”HIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG XEN MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ TRONG VƯỜN CÀ PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN”

  Với mục tiêu đa dạng hóa cây trồng và sản phẩm, thông qua xây dựng mô hình việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào vườn cà phê đã nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác và góp phần phát triển cà phê bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã bảo vệ thành công dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng và phát triển mô hình trồng xen một số loại cây ăn quả trong vườn cà phê vùng Tây Nguyên”.

 • Phụ lục TIẾN BỘ KỸ THUẬT VỀ CHĂN NUÔIPhụ lục TIẾN BỘ KỸ THUẬT VỀ CHĂN NUÔI