• Tìm chúng tôi trên

Hướng dẫn khung lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu năm 2016

16/05/2016 09:07:16 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Lăk hướng dẫn khung lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè thu 2106 để các huyện, thị xã, thành phố tham khảo nghiên cứu, xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho phù hợp, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra

TIN NỔI BẬT

AL
AR