• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Ma Đrắk

23/05/2017 16:09:49 GMT+7

 

Danh sách dẫn tinh viên huyện Ma Đrắk

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Trương Minh Thẩm

  Quê quán: Hà Tĩnh

  Năm Sinh: 8/4/1986

  Địa chỉ: Tổ dân phố 7, TT. Ma Đrắk

  Điện thoại: 0984.124.434

 

  Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn

  Quê quán: Phú Yên

  Năm Sinh: 1/3/1957

  Địa chỉ: Thôn 3, xã Ea Pil

  Điện thoại: 0905.426.593

  Họ và tên: Trịnh Duy Thủy

  Quê quán: Thanh Hóa

  Năm Sinh: 10/12/1970

  Địa chỉ: Thôn 4, xã Krông Jing

  Điện thoại: 0905.616.414

  Họ và tên: Nguyễn Đình Dũng

  Quê quán: Hà Tĩnh

  Năm Sinh: 4/4/1969

  Địa chỉ: Thôn 8, xã Ea Lai

  Điện thoại: 0986.950.537

 

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT