• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Krông Năng

23/05/2017 15:18:35 GMT+7

 

Danh sách dẫn tinh viên huyện Krông Năng

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Nguyễn Đô Thành

  Quê quán: Hải Dương

  Năm Sinh: 10/5/1962

  Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Ea Toh

  Điện thoại: 0982.408.700

 

  Họ và tên: Trần Ngọc Anh

  Quê quán: Quảng Nam

  Năm Sinh: 23/6/1962

  Địa chỉ: Thôn Xuân Long, xã Phú Xuân

  Điện thoại: 0905.419.535

 

  Họ và tên: Trần Thắng Lợi

  Quê quán: Quảng Ngãi

  Năm Sinh: 18/8/1981

  Địa chỉ: Tổ dân phố 7, TT. Krông Năng

  Điện thoại: 0905.224.438

  Họ và tên: Vũ Quang Huy

  Quê quán: Bắc Giang

  Năm Sinh: 28/10/1975

  Địa chỉ: Buôn Kmang, xã ĐLieya

  Điện thoại: 0978.505.826

  Họ và tên: Dương Hoài Châu

  Quê quán: Quảng Ngãi

  Năm Sinh: 20/2/1984

  Địa chỉ: Thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ

  Điện thoại: 0972.344.577

  Họ và tên: Vũ tài Phước

  Quê quán: Nam Định

  Năm Sinh: 16/7/1994

  Địa chỉ: Thôn Liên Kết, xã Ea Tân

  Điện thoại: 

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT