• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Krông Buk

23/05/2017 15:54:38 GMT+7

 

Danh sách dẫn tinh viên huyện Krông Búk

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Trần Văn Tâm

  Quê quán: Quảng Ngãi

  Năm Sinh: 27/9/1994

  Địa chỉ: Thôn 5, xã Pơng Đrang

  Điện thoại: 0974.386.684

 

  Họ và tên: Trần Đình Thanh

  Quê quán: Quảng Ngãi

  Năm Sinh: 6/6/1966

  Địa chỉ: Thôn Tân Lập 5, xã Pơng Đrang

  Điện thoại: 0914.987.663

 Họ và tên: Lê Đình Vương

  Quê quán: Quảng Ngãi

  Năm Sinh: 10/4/1957

  Địa chỉ: Xã Pơng Đrang

  Điện thoại: 0914.093.009

  Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

  Quê quán: Ninh Bình

  Năm Sinh: 05/5/1981

  Địa chỉ: Xã Pơng Đrang

  Điện thoại: 0905.051.981

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT