• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Krông Bông

23/05/2017 14:54:52 GMT+7

 

Danh sách dẫn tinh viên huyện Krông Bông

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Lê Ngọc Mỹ

  Quê quán: Quảng Nam

  Năm Sinh: 3/1/1969

  Địa chỉ: Thôn 4, xã Hòa Phong

  Điện thoại: 0983.537.646

 

  Họ và tên: Nguyễn Văn Phước

  Quê quán: Quảng Nam

  Năm Sinh: 24/12/1961

  Địa chỉ: Thôn 1, xã Hòa Sơn

  Điện thoại: 0983.077.847

  Họ và tên: Bùi Văn Quyên

  Quê quán: Hòa Bình

  Năm Sinh: 21/7/1983

  Địa chỉ: Thôn 10/3, xã Ea Bông

  Điện thoại: 0985.125.765

 

  Họ và tên: Nguyễn Công Quyết

  Quê quán: Hà Nam

  Năm Sinh: 1/11/1993

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Khuê Ngọc Điền

  Điện thoại: 0976.272.673

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT