• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Ea Kar

23/05/2017 15:14:44 GMT+7

 

Danh sách dẫn tinh viên huyện Ea Kar

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Trần Huy Bân

  Quê quán: Hưng Yên

  Năm Sinh: 15/10/1963

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Xuân Phú

  Điện thoại: 0903.513.689

 

  Họ và tên: Dương Văn Hưng

  Quê quán: Hà Tây

  Năm Sinh: 11/8/1980

  Địa chỉ: Thôn An Cư, xã Cư Huê

  Điện thoại: 0905.198.136

  Họ và tên: Hoàng Văn Thúy

  Quê quán: Cao Bằng

  Năm Sinh: 5/9/1979

  Địa chỉ: Thôn 3, xã Ea Sar

  Điện thoại: 0935.661.729

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Trần Văn Châu

  Quê quán: Hà Tĩnh

  Năm Sinh: 17/5/1964

  Địa chỉ: Thôn 15, xã Ea Dar

  Điện thoại: 0905.199.803

 

  Họ và tên: Dương Danh Hải

  Quê quán: Hà Tây

  Năm Sinh: 17/10/1970

  Địa chỉ: Thôn Chư Cúc, xã Eaka Mút

  Điện thoại: 0903.558.242

 

  Họ và tên: Nguyễn Tấn Thành

  Quê quán: Thanh Hóa

  Năm Sinh: 21/8/1986

  Địa chỉ: Thôn 11, Xã Cư Ni

  Điện thoại: 0905.536.391

 

  Họ và tên: Trần Quang Trưởng

  Quê quán: Hưng Yên

  Năm Sinh: 21/6/1988

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Xuân Phú

  Điện thoại: 0903.513.689

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT